PRIMARIA: OFERTA EDUCATIVA

  • Inglés diario como segundo idioma.
  • Computación.
  • Educación Musical.
  • Educación Cristo-céntrica.